Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website (การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์) ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกสร้างสรรค์และส่งไปเผยแพร่ผ่านที่เว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อความ , กราฟิก , รูปภาพต่าง ๆ , โลโก้ , คลิปวิดีโอ , ระบบเสียง , ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และคู่มือการใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabeturbanedm3.com แต่เพียงผู้เดียว แถมเรายังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อีกด้วย

ทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com ไม่อนุญาตให้ทุกท่านทำการคัดลอก , ทำซ้ำ , แก้ไข , และปรับเปลี่ยนข้อมูลไปเผยแพร่กับบุคคลที่สาม ซึ่งทางเว็บของเราได้กำหนดข้อบังคับไม่ให้นำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในทางการค้าหรือนำไปแสวงหาผลกำไรเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางเว็บ ufabeturbanedm3.com  หากเราพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ กรุณาติดต่อเราและขอความร่วมมือให้ข้อมูลดังนี้ :

  • เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกละเมิด
  • URL ที่เนื้อหาถูกละเมิดอยู่
  • และข้อมูลติดต่อของทุกท่าน

หลังที่เว็บขอบเราได้รับข้อมูลจากทุกท่าน เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด และทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com ก็จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานทุกท่าน และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดในทันที  และหากท่านใดพบการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ กรุณาติดต่อและแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่ : contact@ufabeturbanedm3.com

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 และทางเว็บไซต์ของเราอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพราะแบบนี้เราจึงแนะนำให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง หากท่านใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงนโยบาย ทางเราจะถือว่าทุกท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของทางเว็บ ufabeturbanedm3.com และเราขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไว้วางใจเข้ามาใช้บริการกับเว็บของเรา