Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไข ของการใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com สิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจให้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการใช้งาน และคุณต้องยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : หากคุณพบเจอกับปัญหาใด ๆ ทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 2. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabeturbanedm3.com
 3. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน หรือ การทำรายการธุรกรรมอื่น ๆ
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com จะปฏิเสธความผิดชอบหากเกิดความเสียหายต่าง ๆ ในการใช้บริการของเราทุกกรณี
 5. ประสบการณ์ผู้ใช้ : การสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด และผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากไม่เป็นตามที่กำหนด ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ได้ทันที
 6. ข้อมูลส่วนบุคคล : เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างเป็นส่วนตัว จะไม่มีการแชร์ข้อมูลของคุณ ให้กับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
 7. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมตามกฎหมาย และจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินบนเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com เป็นของทางเว็บโดยตรง และไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. การยกเลิกสมาชิก : ทางเราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก หากคุณละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดทุกกรณี
 10. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabeturbanedm3.com ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้